elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 18.07.2024
Jesteś tutaj:

Historia Szkoły

W jego skład obecnie wchodzą:

 • Publiczna Szkoła Integracyjna w Świebodzicach
 • Publiczne Gimnazjum Integracyjne w Świebodzicach

Dyrektorem placówki jest Magdalena Stąpor.


Jednak początki szkoły w tym miejscu sięgają odległej historii.

Istniała tu szkoła ewangelicka, która mieściła się w parterowym budynku.

Rok po zakończeniu II wojny światowej naukę w szkole rozpoczęli uczniowie klas I-III.

Kierownikiem została wówczas Waleria Śliwowa. 


Kolejno szkołą kierowali:

 • Aleksander Żukowski (1948-1953),
 • Mieczysław Pietrzak (1953-1954),
 • Roman Dybała (1956-1985),
 • Renata Wankat (1985-1987),
 • Alicja Cichoń (1987-1990),
  Ewa Sicińska (1991-1992),
 • Agnieszka Budzińska (1992-2002),
 • Anna Mentel (2002-2003),
 • następnie Izabela Trawińska(szkoła wówczas była filią Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Świebodzicach),
 • Agnieszka Budzińska (2004-2007) . .

 

Szkoła wciąż się rozwijała i rozbudowywała i tak, w marcu 1970 roku, wówczas jednopiętrowy budynek, powiększono o dodatkowe piętro z czterema nowymi salami. W 1973 r. szkoła w Cierniach przestała być szkołą wiejską, a Ciernie zostały jedną z dzielnic miasta Świebodzice. W maju 1974r. patronem szkoły został Henryk Sienkiewicz, a od września 1975 roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach miała już swój sztandar. W roku szkolnym 1996/1997 szkoła obchodziła swoje 50-lecie.

 

Z tej okazji uczniów i nauczycieli odwiedziła siostrzenica Richarda Schrotera, pierwszego niemieckiego założyciela szkoły. W 2004 r. szkoła stała się samodzielną placówką i w latach 2004/2006 funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach, dyrektorem była wówczas Agnieszka Budzińska. W 2006 r zmieniono nazwę na Publiczna Szkoła Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach. 01.01.2008r. powstał Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Pod koniec 2009 roku rozpoczęła się kolejna rozbudowa i przebudowa obiektów szkolnych.

 

Była to największa inwestycja oświatowa w gminie, oszacowana na ponad 6 mln zł ,a wartość jej wyposażenia to 1 mln zł. Gmina Świebodzice przy realizacji tej inwestycji otrzymała dofinansowanie z PFRON-u . 13 lutego 2012 roku o godz. 13.00 nastąpiło przecięcie wstęgi do nowej sali gimnastycznej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a przede wszystkim oddanie szkoły w pełne władanie uczniów - tak wyglądało uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach. Był to jeden z najszczęśliwszych dni w życiu społeczności szkolnej.

 
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych to:
• 12 sal lekcyjnych
• pracownia komputerowa, językowa i fizyczno – chemiczna
• gabinety pedagoga, psychologa i logopedy
• sala rehabilitacyjna
• świetlica szkolna
• sala oddziału przedszkolnego
• stołówka
• biblioteka
• gabinet medyczny
• tablice interaktywne
• klasy wyposażone w projektory oraz ekrany ruchome
• bezprzewodowy Internet
• pracownia językowa wyposażona w komputer, stanowiska ze słuchawkami oraz tablicę interaktywną
• wizualizery 
• laptopy dla wychowawców klas
• e-dziennik
• nowoczesne pomoce dydaktyczne
• komputer dla uczniów niedowidzących
• winda, podjazdy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych
• sala gimnastyczna o wymiarach 28mx20m

 

14.10. 2014 Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach otrzymał sztandar.

Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera. Na zaproszenie Magdaleny Stąpor, dyrektora PZSI, udział w uroczystości wzięli: poseł na Sejm RP Anna Zalewska, Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, Sekretarz Miasta Anna Żygadło, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, radni miejscy Maria Dobrzańska, Jerzy Kirklo, Edward Szwarcbach, Jan Klepiec, prezes OSiR Świebodzice Janusz Zieliński, kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Zofia Choińska, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy - Małgorzata Schabowska, Teresa Walczak-Jusiel, Ewa Limberger, Beata Gil, Jolanta Styrna oraz Małgorzata Grudzińska, a także Urszula Kruczek, przewodnicząca ZNP w Świebodzicach i Małgorzata Sandecka, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty. Nadanie sztandaru rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski.

 

Podczas eucharystii został poświęcony sztandar. Następnie, już w budynku szkolnym, odbyła się część oficjalna, w której po raz pierwszy zaprezentowano poczet sztandarowy i przedstawiono symbolikę zawartą na chorągwi. Na rewersie - godło państwowe, na awersie - logo szkoły złożone z otwartej książki symbolizującej wiedzę, złotego serca odnoszącego się do intelektu, śmiałości i odwagi dziecka oraz czerwonych obrysów oddających symboliczną troskę rodziców i nauczycieli. Całość osadzona na dwumetrowym drzewcu okutym metalowym orłem w koronie.  Sztandar i logo są symbolem integracji i scalenia. Każdy potrzebuje szacunku i akceptacji, każdy chce czuć się potrzebnym. Logo i nowy sztandar identyfikują te wartości z naszą szkołą - powiedziała do zebranych na sali Magdalena Stąpor, dyrektor szkoły. Swoje słowa zwróciła do uczniów także poseł Anna Zalewska.

 

Gratuluję Wam, że macie wokół siebie ludzi, którzy dbają o szkoły.

Nie zamykają ich, ale budują, nie likwidują, lecz remontują.

Gratuluję pomysłu na logo szkoły.

 

Jest ono wieloznaczne, ale zauważcie, że z każde ze znaczeń jest zawsze dobre, niesie pozytywny przekaz. Widzę w nim mądrą wiedzę, taką, która da wam siłę, nauczy szacunku do siebie nawzajem i miłości do rodziców. Zwieńczeniem obchodów było odczytanie przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza aktu przekazania oraz złożenie sztandaru na ręce dyrektor placówki.

 

Po wystąpieniach przyszedł czas na upominki. Te na ręce dyrektora szkoły złożyli m.in. Urszula Kruczek, Małgorzata Grudzińska, Małgorzata Schabowska i Teresa Walczak-Jusiel oraz Janusz Zieliński. Prezes OSiR Świebodzice podarował szkole karnet wstępu na Wodne Centrum Rekreacji, z którego skorzystać będzie mógł każdy z uczniów. Obdarowani podopieczni również przygotowali okolicznościowe prezenty. W podziękowaniu za ufundowanie sztandaru, wręczyli burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi pamiątkową tablicę ze swoimi zdjęciami. Dopełnieniem uroczystości był festyn rodzinny, który zorganizowano na terenie Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych po południu. Nauczyciele, rodzice i dzieci, wszyscy w przebraniach, doskonale bawili się przy dobrej muzyce, delektowali się serwowanymi pysznościami oraz oklaskiwali zmagania sportowe.

 

02.09.2016 r. odbyła się w PZSI w Świebodzicach Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017.

Podczas obchodów mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Minister Edukacji Narodowej - Panią Annę Zalewską, a także Posła na Sejm Reczypospolitej Polskiej – Pana Ireneusza Zyskę, Wojewodę Dolnośląskiego- Pana Pawła Hreniaka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Pana Romana Kowalczyka, Starostę Świdnickiego – Pana Piotra Fedorowicza, Zastępcę Starosty Świdnickiego – Pana Zygmunta Worsę, Burmistrza Miasta Świebodzice- Pana Bogdana Kożuchowicza, Zastępcę Burmistrza Miasta- Pana Krystiana Wołoszyna, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach – Pana Łukasza Kwadransa oraz Radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach, pracowników jednostek administracyjnych, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, dyrektorów świebodzickich placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawicieli związków zawodowych.

 

Uroczystość ta odbyła się w związku z setną rocznicę śmierci pisarza i ogłoszonym przez Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza. Chcieliśmy w ten sposób oddać należny hołd Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei patriotyzmu zawartych w jego książkach. Po uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego przez Panią Minister, nastąpiły przemówienia Pana Posła Ireneusza Zyski oraz Burmistrza Miasta Pana Bogdana Kożuchowicza. Następnie Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach Pani Magdalena Stąpor, podsumowała działania prowadzone w naszej szkole w związku z Rokiem Sienkiewiczowskim.

 

Złożyła serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. To wyjątkowe wydarzenie, w naszej szkole odbiło się szerokim echem w mieście, Pani Dyrektor z dumą wysłuchiwała gratulacji od Gości.

 

Nasza nowa szkoła, to przede wszystkim ludzie – nauczyciele i uczniowie. W PZSI najważniejszy jest wszechstronny rozwój dziecka, stawia się tutaj na kreatywność, twórczą postawę wobec rzeczywistości, pokonywanie barier, empatię i wrażliwość. To szczególne miejsce, w którym dzieci wychowują się w atmosferze wzajemnej wrażliwości i tolerancji.  Gdzie na co dzień pokonujemy bariery we wzajemnych ograniczeniach, uczymy życzliwości i wyrozumiałości. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy dydaktyczne zarówno w szkole jak i poza nią. A także biorą udział w wielu akcjach charytatywnych są aktywni i twórczy na różnych płaszczyznach życia.

 

Opracowanie: p. Joanna Grzelak i p. Violetta Siwiak

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019
Data ostatniej aktualizacji: 13.05.2019
Liczba wyświetleń: 1045
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.05.2019
08:42:04
edycja
Administrator
Historia Szkoły
13.05.2019
08:39:48
edycja
Administrator
Historia Szkoły
13.05.2019
08:37:58
dodanie
Administrator
Historia Szkoły